дабјак

Именка, машки род

Значење на дабјак:

Место обраснато со млади дабови. Ниските дабјаци ги покриваа доловите.

Множина: дабјаци.

Оригинални податоци:

дабјак, мн. дабјаци м. Место обраснато со млади дабови. Ниските дабјаци ги покриваа доловите.