даблика

Именка, женски род

Значење на даблика:

Младо дабово дрво со низок раст. Замина меѓу дабликите каде што имаше премин.

Множина: даблики.

Последна промена: 11.05.2021 14:09

Оригинални податоци:

даблика, мн. даблики ж. Младо дабово дрво со низок раст. Замина меѓу дабликите каде што имаше премин.