дабовица

Именка, женски род

Значење на дабовица:

Дабов стап или прачка. Замавна со дабовица по момчето.

Множина: дабовици.

Оригинални податоци:

дабовица, мн. дабовици ж. Дабов стап или прачка. Замавна со дабовица по момчето.