дабовина

Именка, женски род

Значење на дабовина:

Дабово дрво како материјал за обработка, за горење. Ѕидовите беа обложени со дабовина. Луѓето живееја од дабовината, носејќи ја во парчиња како техничко дрво.

Множина: дабовини.

Оригинални податоци:

дабовина, мн. дабовини ж. Дабово дрво како материјал за обработка, за горење. Ѕидовите беа обложени со дабовина. Луѓето живееја од дабовината, носејќи ја во парчиња како техничко дрво.