дабрава

Именка, женски род

Значење на дабрава:

Млада густа шума, обично дабова. Ги исплашивме враните во дабравата. Под голите ридишта имаше појас дабрава.

Множина: дабрави.

Оригинални податоци:

дабрава, мн. дабрави ж. Млада густа шума, обично дабова. Ги исплашивме враните во дабравата. Под голите ридишта имаше појас дабрава.