даваница

Именка, женски род

Значење на даваница:

1. даванија.

2. Давање.

Множина: даваници.

Оригинални податоци:

даваница, мн. даваници ж. 1. в. даванија. 2. Давање.