даванија

Именка

Архаизам.

Само во множина.

Значење на даванија:

Задолжителни давачки, данок.

Оригинални податоци:

даванија (само мн.) (арх.) Задолжителни давачки, данок.