давател

Именка, машки род

Значење на давател:

Лице што дава нешто. Давател на услуги.

Множина: даватели.

Оригинални податоци:

давател, мн. даватели м. Лице што дава нешто. Давател на услуги.