џадија

Именка, женски род

Разговорен збор, израз.

Значење на џадија:

Лоша жена.

Множина: џадии.

Оригинални податоци:

џадија, мн. џадии ж. (разг.) Лоша жена.