џагара-магара

Извик

Значење на џагара-магара:

За означување и подражавање на џагор, на гласно зборување на повеќе лица истовремено.

Последна промена: 11.05.2021 15:28

Оригинални податоци:

џагара-магара изв. За означување и подражавање на џагор, на гласно зборување на повеќе лица истовремено.