џагор

Именка, машки род

Само во еднина.

Значење на џагор:

Гласно зборување, измешани гласови и извици, врева. Допираше џагорот на луѓето од улицата. Џагорот притивна.

Оригинални податоци:

џагор (само едн.) м. Гласно зборување, измешани гласови и извици, врева. Допираше џагорот на луѓето од улицата. Џагорот притивна.