Џакарта

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Џакарта:

1. Главен град на Индонезија.

2. џакартиец, џакартијка, џакартијци етн.

3. џакартски кт.

Оригинални податоци:

Џакарта ж. 1. Главен град на Индонезија. 2. џакартиец, џакартијка, џакартијци етн. 3. џакартски кт.