џавка

Глагол, несвршен

Значење на џавка:

1. За куче, пес – лае често и испрекинато. Во бачилото џавкаат пците.

2. (прен.) Приговара, куди некого. Постојано џавкаат еден против друг како врзани кучиња.

Коњугација: џавкаат.

Изведени зборови:

  • џавкање, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

џавка, џавкаат несв. 1. За куче, пес – лае често и испрекинато. Во бачилото џавкаат пците. 2. (прен.) Приговара, куди некого. Постојано џавкаат еден против друг како врзани кучиња. ‖ глаг. им. џавкање ср.