џавте

Именка, среден род

Само во еднина.

Значење на џавте:

Во изразите џавте корзо, џавте еден!, џавто една!

Последна промена: 11.05.2021 15:28

Оригинални податоци:

џавте (само едн.) ср. Во изразите џавте корзо, џавте еден!, џавто една!