ѕан!

Извик

Значење на ѕан!:

За подражавање на краткотраен звук од удар на метален или стаклен предмет (ѕвоно, чаша и сл.); Низ присоите се ширел ѕвонот од стадата: ѕин, ѕан, ѕин, ѕан!

Оригинални податоци:

ѕан!, изв. За подражавање на краткотраен звук од удар на метален или стаклен предмет (ѕвоно, чаша и сл.); сп. ѕин. Низ присоите се ширел ѕвонот од стадата: ѕин, ѕан, ѕин, ѕан!