ѕун

Именка, машки род

Поетски збор.

Спореди: ѕвон.

Значење на ѕун:

Метален ѕун на ѕвончето. Се изгуби ѕунот на клопотарецот.

Множина: ѕунови.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

ѕун, мн. ѕунови м. (поет.) сп. ѕвон. Метален ѕун на ѕвончето. Се изгуби ѕунот на клопотарецот.