ѕуница

Именка, женски род

Значење на ѕуница:

1. (дијал.) виножито, божилак.

2. (бот.) Шумска јагода; Fragaria vesca.

3. Дел од народна носија, појас; невестински појас.

Множина: ѕуници.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

ѕуница, мн. ѕуници ж. 1. (дијал.) в. виножито, божилак. 2. (бот.) Шумска јагода; Fragaria vesca. 3. Дел од народна носија, појас; невестински појас.