ѕвездаллија

Придавка

Разговорен збор, израз.

Неменлив по род.

Значење на ѕвездаллија:

Што предизвикува симпатија, мил, умилен. Маж ѕвездаллија. Жена ѕвездаллија. Момче ѕвездаллија.

Членувана форма: ѕвездаллијата.

Оригинални податоци:

ѕвездаллија, ѕвездаллијата немен. по род прид. (разг.) Што предизвикува симпатија, мил, умилен. Маж ѕвездаллија. Жена ѕвездаллија. Момче ѕвездаллија.