ѕвезден

Придавка

Значење на ѕвезден:

1. Што е со ѕвезди, што е исполнет со ѕвезди. Ѕвездена вечер. Ѕвездена галаксија. Ѕвездено небо. Ѕвездени ноќи.

2. Што се однесува на ѕвезда, што припаѓа на ѕвезда. Ѕвездена прашина. Ѕвезден сјај. Ѕвезден трепет.

Членувана форма: ѕвездениот.

Фразеолошки израз / поговорка:

Ѕвезден миг ‒ највисока точка на успехот, на славата. Тој на оперската сцена ги доживуваше своите ѕвездени мигови.

Оригинални податоци:

ѕвезден, ѕвездениот прид. 1. Што е со ѕвезди, што е исполнет со ѕвезди. Ѕвездена вечер. Ѕвездена галаксија. Ѕвездено небо. Ѕвездени ноќи. 2. Што се однесува на ѕвезда, што припаѓа на ѕвезда. Ѕвездена прашина. Ѕвезден сјај. Ѕвезден трепет. ‖ Ѕвезден миг ‒ највисока точка на успехот, на славата. Тој на оперската сцена ги доживуваше своите ѕвездени мигови.