ѕвездест

Придавка

Значење на ѕвездест:

Што е со форма на ѕвезда. Ѕвездест орден. Ѕвездест крст. Ѕвездеста снегулка. Ѕвездести цветови.

Членувана форма: ѕвездестиот.

Изведени зборови:

  • ѕвездесто, прил. Листовите се ширеа ѕвездесто.

Оригинални податоци:

ѕвездест, ѕвездестиот прид. Што е со форма на ѕвезда. Ѕвездест орден. Ѕвездест крст. Ѕвездеста снегулка. Ѕвездести цветови. ‖ ѕвездесто прил. Листовите се ширеа ѕвездесто.