ѕвездичка

Именка, женски род

Значење на ѕвездичка:

1. дем. и хип. од ѕвезда. Ѕвездичка со златен зрак. Темното небо го красат сјајни ѕвездички. Фустан од темно кадифе и ѕвездички што светкаат.

2. Знак за обележување чин во војската.

3. Графички знак во печатарската техника што упатува на некаква забелешка под текстот или служи за разделување на некаква целина (поглавје, строфа и сл.).

Множина: ѕвездички.

Оригинални податоци:

ѕвездичка, мн. ѕвездички ж. 1. дем. и хип. од ѕвезда. Ѕвездичка со златен зрак. Темното небо го красат сјајни ѕвездички. Фустан од темно кадифе и ѕвездички што светкаат. 2. Знак за обележување чин во војската. 3. Графички знак во печатарската техника што упатува на некаква забелешка под текстот или служи за разделување на некаква целина (поглавје, строфа и сл.).