ѕвездоманија

Именка, женски род

Значење на ѕвездоманија:

Неумерно обожавање на филмски, телевизиски, музички и други ѕвезди од естрадата.

Множина: ѕвездомании.

Изведени зборови:

  • ѕвездомански, прид. ѕвездоманскиот

Оригинални податоци:

ѕвездоманија, мн. ѕвездомании ж. Неумерно обожавање на филмски, телевизиски, музички и други ѕвезди од естрадата. ‖ ѕвездомански, ѕвездоманскиот прид.