е 1

Глас

Значење на е:

1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик; самогласка од преден ред.

2. Седма буква од азбуката со која се обележува гласот е.

Последна промена: 11.05.2021 14:12

Оригинални податоци:

е1, 1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик; самогласка од преден ред. 2. Седма буква од азбуката со која се обележува гласот е.