е 2

Извик

Значење на е:

За чудење и за негодување. Е, па тоа не може така! Е, сега и ти претеруваш со некои работи! Е, голема работа си завршила!

Оригинални податоци:

е2, изв. За чудење и за негодување. Е, па тоа не може така! Е, сега и ти претеруваш со некои работи! Е, голема работа си завршила!