ешта

Именка, женски род

Разговорен збор, израз.

Само во еднина.

Значење на ешта:

Апетит, волја. Има голема ешта. Гајдата свири, орото се врти, ама некако без ешта.

Оригинални податоци:

ешта (само едн.) ж. (разг.) Апетит, волја. Има голема ешта. Гајдата свири, орото се врти, ама некако без ешта.