ештерица

Именка, женски род

Значење на ештерица:

Мал израсток, бронче на врвот од јазикот.

Множина: ештерици.

Оригинални податоци:

ештерица, мн. ештерици ж. Мал израсток, бронче на врвот од јазикот.