евакуација

Именка, женски род

Значење на евакуација:

Преселување, пренесување луѓе, материјални добра и сл. од едно место на друго во определени несоодветни услови за живот предизвикани од војна или од природни непогоди. Дури по евакуацијата мајка се сети дека ја заборавила својата невестинска низа алтани.

Множина: евакуации.

Изведени зборови:

  • евакуациски, прид. евакуацискиот

Последна промена: 11.05.2021 14:12

Оригинални податоци:

евакуација, мн. евакуации ж. Преселување, пренесување луѓе, материјални добра и сл. од едно место на друго во определени несоодветни услови за живот предизвикани од војна или од природни непогоди. Дури по евакуацијата мајка се сети дека ја заборавила својата невестинска низа алтани. ‖ евакуациски, евакуацискиот прид.