евакуационен

Придавка

Значење на евакуационен:

Што се однесува на евакуација. Евакуациона зона. Евакуациони планови.

Членувана форма: евакуациониот.

Оригинални податоци:

евакуационен, евакуациониот прид. Што се однесува на евакуација. Евакуациона зона. Евакуациони планови.