евала

Извик

Архаизам.

Значење на евала:

Браво, благодарам. Евала, дојдовте и вие во мојот дом.

Оригинални податоци:

евала изв. (арх.) Браво, благодарам. Евала, дојдовте и вие во мојот дом.