еве

Придавка

Значење на еве:

За посочување и за истакнување на предмети, појави и настани во непосредна близина. Еве, легни овде за две-три минути. Еве сум веќе на полпат од животот, а како да сум веќе во третиот период од животот. Еве, седми ден е веќе како воловите мукаат во плевната. Еве го детево што го баравте. евентуален, евентуалниот Можен, потенцијален, веројатен. Евентуалниот напад би ги загрозил сите.

Изведени зборови:

  • евентуалност, и. ж.

Оригинални податоци:

еве, чест. За посочување и за истакнување на предмети, појави и настани во непосредна близина. Еве, легни овде за две-три минути. Еве сум веќе на полпат од животот, а како да сум веќе во третиот период од животот. Еве, седми ден е веќе како воловите мукаат во плевната. Еве го детево што го баравте. евентуален, евентуалниот прид. Можен, потенцијален, веројатен. Евентуалниот напад би ги загрозил сите. ‖ евентуалност ж.