евентуално

Модален збор

Значење на евентуално:

Можеби. Тој ќе се врати за пет, евентуално за десет минути.

Оригинални податоци:

евентуално мод. Можеби. Тој ќе се врати за пет, евентуално за десет минути.