евидентира

Глагол, свршен и несвршен

Значење на евидентира:

Запише, запишува, внесе, внесува во книга за евиденција. Уште на пријавницата ги евидентираа болните.

Коњугација: евидентираат , евидентирајќи.

Изведени зборови:

  • евидентирање, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

евидентира, евидентираат, евидентирајќи св. и несв. Запише, запишува, внесе, внесува во книга за евиденција. Уште на пријавницата ги евидентираа болните. ‖ глаг. им. евидентирање ср.