фабрикација

Именка, женски род

Значење на фабрикација:

1. Фабричко производство на стоки. Фабрикација на стоки за широка потрошувачка.

2. (прен.) Правење нешто во големо количество, обично неквалитетно. Фабрикација на дипломи.

3. (прен.) Измислување и ширење невистини. Фабрикација на вест презентирана во некое од средствата за јавна комуникација. Фабрикација на непроверени вести.

Множина: фабрикации.

Оригинални податоци:

фабрикација, мн. фабрикации ж. Фабричко производство на стоки. Фабрикација на стоки за широка потрошувачка. 2. (прен.) Правење нешто во големо количество, обично неквалитетно. Фабрикација на дипломи. 3. (прен.) Измислување и ширење невистини. Фабрикација на вест презентирана во некое од средствата за јавна комуникација. Фабрикација на непроверени вести.