фабрикат

Именка, машки род

Значење на фабрикат:

Производ изработен во фабрика. Фабрикат на индустријата за мотори.

Множина: фабрикати.

Последна промена: 11.05.2021 15:25

Оригинални податоци:

фабрикат, мн. фабрикати м. Производ изработен во фабрика. Фабрикат на индустријата за мотори.