фабула

Именка, женски род

Значење на фабула:

1. Содржина, развој на настаните во едно литературно дело. Историска фабула. Новелистичка фабула. Лирска фабула. Занимлива фабула.

2. Басна. И другите животни во определена фабула имаат соодветна алегорија.

3. Измислена приказна, бајка. Двете фабули имаат заеднички моменти, но и сериозни разлики.

Множина: фабули.

Оригинални податоци:

фабула, мн. фабули ж. 1. Содржина, развој на настаните во едно литературно дело. Историска фабула. Новелистичка фабула. Лирска фабула. Занимлива фабула. 2. Басна. И другите животни во определена фабула имаат соодветна алегорија. 3. Измислена приказна, бајка. Двете фабули имаат заеднички моменти, но и сериозни разлики.