фабулација

Именка, женски род

Значење на фабулација:

Создавање фабула. Фабулацијата како важен дел во создавањето на една литературна творба.

Множина: фабулации.

Оригинални податоци:

фабулација, мн. фабулации ж. Создавање фабула. Фабулацијата како важен дел во создавањето на една литературна творба.