га!

Извик

Значење на га!:

За имитирање на гласот на некои птици, обично на гуска.

Последна промена: 11.05.2021 14:08

Оригинални податоци:

га!, изв. За имитирање на гласот на некои птици, обично на гуска.