га!

Извик

Значење на га!:

За имитирање на гласот на некои птици, обично на гуска.

Оригинални податоци:

га!, изв. За имитирање на гласот на некои птици, обично на гуска.