ѓаволка

Именка, женски род

Спореди: ѓаволица.

Множина: ѓаволки.

Последна промена: 11.05.2021 14:08

Оригинални податоци:

ѓаволка, мн. ѓаволки ж. сп. ѓаволица.