ѓаволува

Глагол, несвршен

Спореди: ѓаволи.

Коњугација: ѓаволуваат.

Изведени зборови:

  • ѓаволување, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

ѓаволува, ѓаволуваат несв. сп. ѓаволи. ‖ глаг. им. ѓаволување ср.