Ѓурѓовден

Глагол, свршен

Само во еднина.

Значење на Ѓурѓовден:

Христијански и народен празник посветен на Ѓорѓи, кој паѓа на 6 мај (23 април по стариот календар), за кој се врзани многу народни обичаи. Му го зеде детето за момоче до Ѓурѓовден за лира и половина.

Изведени зборови:

  • ѓурѓовденски, прид. ѓурѓовденскиот Што е во врска со Ѓурѓовден, што се однесува на Ѓурѓовден. Ѓурѓовденска песна. Ѓурѓовденско цвеќе. Ѓурѓовденско билје.

Оригинални податоци:

Ѓурѓовден (само едн.) м. Христијански и народен празник посветен на св. Ѓорѓи, кој паѓа на 6 мај (23 април по стариот календар), за кој се врзани многу народни обичаи. Му го зеде детето за момоче до Ѓурѓовден за лира и половина. ‖ ѓурѓовденски, ѓурѓовденскиот прид. Што е во врска со Ѓурѓовден, што се однесува на Ѓурѓовден. Ѓурѓовденска песна. Ѓурѓовденско цвеќе. Ѓурѓовденско билје.