ѓурултаџија

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на ѓурултаџија:

1. Тој што крева голема врева. Со „право" или без, ѓурултаџијата се најде меѓу нас.

2. Прекршител, учесник во безредие, нарушител на редот.

Множина: ѓурултаџии.

Оригинални податоци:

ѓурултаџија, мн. ѓурултаџии м. (разг.) 1. Тој што крева голема врева. Со „право" или без, ѓурултаџијата се најде меѓу нас. 2. Прекршител, учесник во безредие, нарушител на редот.