ѓурултија

Именка, женски род

Разговорен збор, израз.

Значење на ѓурултија:

1. Врева, викотница. Тој досега не беше спал ни една ноќ во таква ѓурултија и викотница како ноќеска.

2. Голема кавга, неред. Јас и самиот бев мирен човек и се држев настрана од секоја ѓурултија.

Множина: ѓурултии.

Оригинални податоци:

ѓурултија, мн. ѓурултии ж. (разг.) 1. Врева, викотница. Тој досега не беше спал ни една ноќ во таква ѓурултија и викотница како ноќеска. 2. Голема кавга, неред. Јас и самиот бев мирен човек и се држев настрана од секоја ѓурултија.