ѓутуре

Прилог

Разговорен збор, израз.

Значење на ѓутуре:

Сè заедно, без одделно мерење, броење или делење; топтан. Му плаќаат ѓутуре.

Оригинални податоци:

ѓутуре прил. (разг.) Сè заедно, без одделно мерење, броење или делење; топтан. Му плаќаат ѓутуре.