грамота

Именка, женски род

Историја.

Значење на грамота:

Повелба, диплома, официјален документ. Најстар документ каде што се спомнува населбата е Калимановата грамота.

Множина: грамоти.

Оригинални податоци:

грамота, мн. грамоти ж. (истор.) Повелба, диплома, официјален документ. Најстар документ каде што се спомнува населбата е Калимановата грамота.