гушка

Именка, женски род

Значење на гушка:

Дебел кожен набор под брадата. Надвор стоеше човек со дебели образи и гушка од која не можеше да ја закопча кошулата.

Множина: гушки.

Оригинални податоци:

гушка, мн. гушки ж. Дебел кожен набор под брадата. Надвор стоеше човек со дебели образи и гушка од која не можеше да ја закопча кошулата.