гуштер

Именка, машки род

Значење на гуштер:

Влечуга со четири нозе и со долга опашка, се храни со инсекти; Lacerta.

Множина: гуштери.

Изведени зборови:

  • гуштерски, прид. гуштерскиот
  • гуштерче, и. ж. мн. гуштерчиња; гуштериче, мн. гуштеричиња ср. дем.; гуштерица, мн. гуштерици

Оригинални податоци:

гуштер, мн. гуштери м. Влечуга со четири нозе и со долга опашка, се храни со инсекти; Lacerta. ‖ гуштерче, мн. гуштерчиња; гуштериче, мн. гуштеричиња ср. дем.; гуштерица, мн. гуштерици ж. ‖ гуштерски, гуштерскиот прид.