ха

Честица

Значење на ха:

За засилување на исказот при изразување на силни чувства (задоволство) или на јасни ставови (одобрување, несогласување итн.) – Ха, конечно успеав. – Ха, ти така мислиш ама јас не мислам така.

Оригинални податоци:

ха, чест. За засилување на исказот при изразување на силни чувства (задоволство) или на јасни ставови (одобрување, несогласување итн.) – Ха, конечно успеав. – Ха, ти така мислиш ама јас не мислам така.