ха!

Извик

Значење на ха!:

1. За изразување на изненадување. – Ха, зарем е можно тоа!?

2. За искажување на силно изразено задоволство и незадоволство. – Ха! Колку сум среќна! – Ха-а! – И ова ли мораше денес да се случи! 3. Повторено се употребува за изразување силна смеа, кикот. – Ха-ха-ха - се слушаше смеење зад затворената врата. – Ха-ха! – се прошири гласна смеа во публиката.

Алтернативно: ха-а!

Оригинални податоци:

ха!, и ха-а! изв. 1. За изразување на изненадување. – Ха, зарем е можно тоа!? 2. За искажување на силно изразено задоволство и незадоволство. – Ха! Колку сум среќна! – Ха-а! – И ова ли мораше денес да се случи! 3. Повторено се употребува за изразување силна смеа, кикот. – Ха-ха-ха - се слушаше смеење зад затворената врата. – Ха-ха! – се прошири гласна смеа во публиката.