хабилитација

Именка, женски род

Обично во еднина.

Значење на хабилитација:

1. Одбрана на труд со кој може да се добие некое звање на универзитетски наставник. Тој се подготвува за хабилитација.

2. Научен труд на ранг на докторска дисертација со кој може да се стане универзитетски наставник. Набрзо ќе брани хабилитација.

Множина: хабилитации.

Последна промена: 11.05.2021 15:26

Оригинални податоци:

хабилитација (обично во едн.) ж. мн. хабилитации 1. Одбрана на труд со кој може да се добие некое звање на универзитетски наставник. Тој се подготвува за хабилитација. 2. Научен труд на ранг на докторска дисертација со кој може да се стане универзитетски наставник. Набрзо ќе брани хабилитација.