хабилитација

Именка, женски род

Обично во еднина.

Значење на хабилитација:

1. Одбрана на труд со кој може да се добие некое звање на универзитетски наставник. Тој се подготвува за хабилитација.

2. Научен труд на ранг на докторска дисертација со кој може да се стане универзитетски наставник. Набрзо ќе брани хабилитација.

Множина: хабилитации.

Оригинални податоци:

хабилитација (обично во едн.) ж. мн. хабилитации 1. Одбрана на труд со кој може да се добие некое звање на универзитетски наставник. Тој се подготвува за хабилитација. 2. Научен труд на ранг на докторска дисертација со кој може да се стане универзитетски наставник. Набрзо ќе брани хабилитација.