хабилитира

Глагол, свршен и несвршен

Значење на хабилитира:

Докаже, докажува способност (обично со некој научен труд) за наставник на универзитет.

Коњугација: хабилитираат , хабилитирајќи.

Изведени зборови:

  • хабилитирање, глаг. им. ср.

Последна промена: 11.05.2021 15:26

Оригинални податоци:

хабилитира, хабилитираат; хабилитирајќи св. и несв. Докаже, докажува способност (обично со некој научен труд) за наставник на универзитет. ‖ глаг. им. хабилитирање ср.